nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start Artykuły Gmina Dominowo FINAŁ KONKURSU "GODOWE ŚWIĘTO U SŁOWIAŃSKICH PRADZIADÓW"
FINAŁ KONKURSU "GODOWE ŚWIĘTO U SŁOWIAŃSKICH PRADZIADÓW" Drukuj Email
Wpisany przez PK   
piątek, 01 lutego 2013 10:10

W ostatnią sobotę (26 stycznia) w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Godowe Święto u słowiańskich pradziadów".

Na konkurs wpłynęło 40 prac z 5 szkół podstawowych (z Dominowa, Murzynowa Kościelnego, Murzynowa Leśnego, Śniecisk i SP nr 3 ze Środy Wlkp.) oraz z 3 szkół gimnazjalnych (Gimnazjum w Gieczu, Niepubliczne Gimnazjum "Keglik" w Środzie Wlkp. i Gimnazjum w Zaniemyślu). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 10 stycznia 2013 roku, a listę laureatów zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jury w składzie: Małgorzata Kapturska – przewodnicząca, Ilona Szabała – sekretarz, Teresa Krysztofiak, Elżbieta Indycka, Magda Miciak oraz Patrycja Klimowicz, oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych. Głównym kryterium oceny była zgodność z tematyką konkursu, co wykluczyło z walki o laur zwycięstwa znaczny zbiór prac z przedstawieniami św. Mikołaja i innymi elementami, które nie mogły być znane naszym słowiańskim przodkom. Jednak jury, ze względu na walory artystyczne niektórych spośród tych prac, postanowiło przyznać wyróżnienia ich autorom.

Prace konkursowe wykonane zostały w przeróżnych technikach od tradycyjnych, jak szkic ołówkiem, rysunek kredkami czy malunek po misterne wyklejanki, mozaiki i kolaże. Wyobraźnia i talent autorów niejednokrotnie zadziwiły członków jury, które było pod wrażeniem poziomu nadesłanych dzieł i z trudem wyłoniło grono zwycięzców.

Na uroczyste wręczenie nagród do sali konferencyjnej Rezerwatu przybyli laureaci wraz ze swoimi rodzicami i bliskimi. W szczegóły konkursu oraz w problematykę słowiańskiego Święta Godów i zwyczajów z nim związanych, wprowadziła zgromadzonych Pani Małgorzata Kapturska. Wszyscy zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody, których hojnym fundatorem był Pan Tomasz Adaszak z Chłapowa, któremu Organizatorzy w tym miejscu pragną serdecznie podziękować. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania mogli podziwiać wszystkie prace konkursowe. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez Organizatorów było zwiedzanie wystawy „Terra sancta” oraz spowitej śniegiem osady edukacyjnej.

Lista laureatów:

Klasy I - III szkoły podstawowe

Miejsce I- Zuzanna Sobkowiak kl. II, SP w Śnieciskach

Miejsce II- Julia Gromada kl. III, SP nr 3 w Środzie Wlkp.

Miejsce III- Maria Wójciak kl. III, SP nr 3 w Środzie Wlkp.

Klasy IV - VI szkoły podstawowe

Miejsce I- Zuzanna Szczepanik kl. IV, SP w Dominowie

Miejsce II- Anna Mieloch kl. VI, SP w Śnieciskach

Miejsce III- Maria Rzepka kl. V, SP w Śnieciskach

Klasy I - III szkoły gimnazjalne

Miejsce I- Hanna Kotecka kl. I, Niepubliczne Gimnazjum "Keglik" w Środzie Wlkp.

Miejsce II- Maria Winiarska kl. III, Gimnazjum im. Mjr H. Sucharskiego w Gieczu

Miejsce III- Jona Schädler kl. I, Niepubliczne |Gimnazjum "Keglik" w Środzie Wlkp.

Ponadto jury zdecydowało się wyróżnić następujące prace:

Patrycja Goździk kl. I Niepubliczne Gimnazjum "Keglik" w Środzie Wlkp.

Paulina Szczepańska kl. I Niepubliczne Gimnazjum "Keglik" w Środzie Wlkp.

Marta Matela kl. II, Gimnazjum im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gieczu

Magdalena Baczyńska kl. III, Gimnazjum w Zaniemyślu,

Konrad Grabowski kl. I, SP w Murzynowie Leśnym

Wojciech Małek kl. III, SP w Dominowie

Julia Dawidek kl. II, SP w Śnieciskach

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu dziękuje wszystkim osobom, które nadesłały swoje prace oraz serdecznie gratuluje zwycięzcom.

Autor: GPŚ | PK