nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start Artykuły Gmina Nowe Miasto JAK TO W KOŃCU BĘDZIE Z TYMI ŚMIECIAMI?
JAK TO W KOŃCU BĘDZIE Z TYMI ŚMIECIAMI? Email
Wpisany przez ama   
środa, 13 lutego 2013 16:45

Jak to w końcu będzie z tymi śmieciami? – To pytanie zadają sobie wszyscy. Co mówi wójt? – Czas pokaże. Zobaczymy w praktyce. Pytaniami okupowani są zwłaszcza sołtysi wsi gminy Nowe Miasto. To dla nich 4 lutego 2013 roku, zorganizowano spotkanie w Urzędzie Gminy.

Na spotkaniu pojawili się wszyscy – 20 sołtysów z całej Gminy. Dowiedzieli się jednak oni tego, co było przypuszczane, gdy w listopadzie 2012 roku na nowomiejskich sesjach i komisjach, trwały burzliwe dyskusje na temat śmieci. Nowością były przygotowane, wcześniej zapowiadane, deklaracje, które będzie musiał wypełnić każdy przedstawiciel gospodarstwa domowego.

A więc, obywatelu! Będziesz zobowiązany do prowadzenia we własnym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, m. in. przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odpadów budowlanych i odpadów zielonych. Będziesz odpowiedzialny za uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, utrzymanie swojej posesji w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Segreguj śmieci! Głównie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe i inne. Za śmieci segregowane zapłacisz 5 zł za osobę, za niesegregowane 10 zł za osobę. W deklaracji wpisujesz faktyczną liczbę osób, która zamieszkuje w twoim domu – nie ważne czy jest zameldowana, czy nie. Jeśli jest zameldowana, a tam nie mieszka – nie płacisz za nią. W deklaracji musisz określić czy śmieci będą segregowane czy też nie. O to dbasz Ty. Za pilnowanie segregacji ma być odpowiedzialna firma, która będzie odbierała odpadki. Jej zadaniem będzie odnotowanie, że dany mieszkaniec X nie segreguje śmieci, mimo, że zdeklarował się do tego. Jeżeli taka sytuacja powtórzy się po raz drugi, pracownicy śmieciarki będą zobowiązani do poinformowania Urzędu Gminy, który automatycznie zacznie naliczać większe stawki podatku. Jeśli chodzi o cykliczność odbioru, będzie ona miesięczna, niezależnie od rodzaju śmieci, to znaczy, że jeśli masz śmieci, płacisz za nie normalnie, jeśli ich nie masz też za nie płacisz. Założono, że jeden mieszkaniec wyprodukuje ok. 20 litrów śmieci. Od firmy, która wygra przetarg kupisz pojemnik na odpady różne oraz dostaniesz worki do segregacji. Jeśli będziesz miał za dużo śmieci, nie będą się one mieścić – płacisz podwójnie. Co jeśli Twój syn/córka studiuje? Złóż deklarację, że dziecko się uczy. Za okres od października do czerwca nie będziesz za nie płacić. W wakacje tak. Każda zmiana w stanie rodziny tj. narodziny dziecka czy też śmierć członka rodziny musi zostać odnotowana, a właściciel posesji jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w ciągu 14 dni od zaistniałej sytuacji. Kwota podatku będzie zbierana prawdopodobnie do 15 dnia każdego miesiąca. Zaległości za niepłacone śmieci będą „szły” przez komornika. Co z popiołem? Trafi on do kontenerów, czyli można go wyrzucać. W Urzędzie Gminy już powstało nowe stanowisko do gospodarki odpadami. Nowe zasady zawitają do nas od 1 lipca 2013 roku.

Autor: GPŚ | ama