nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start Artykuły Gmina Nowe Miasto PRELEKCJA O HISTORII NOWEGO MIASTA
PRELEKCJA O HISTORII NOWEGO MIASTA Email
Wpisany przez Małgorzata Frąckowiak   
środa, 16 października 2013 12:42

W ramach obchodów 730-lecia Nowego Miasta nad Wartą, Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, gościła niecodziennego gościa – prof. Tomasza Jurka, który w piątek, 11 października 2013 r. w swojej prelekcji przybliżył zebranym historię Nowego Miasta.

Prof. Tomasz Jurek od 1986 roku, pracuje w Instytucie Historii Polskiej w PAN, w pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski, gdzie pełni funkcję kierownika. Profesor jest także redaktorem podręczników historycznych i przewodniczącym Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego specjalnością jest historia średniowiecza, zwłaszcza Wielkopolski i Śląska. Prof. Jurek, w pracy naukowej, zajmuje się dziejami osadnictwa i miast. Wraz z Ryszardem Grygielem napisał pracę o Nowym Mieście nad Wartą. W piątkowe popołudnie, w małej salce Gminnego Ośrodka Kultury, opowiadał o historii Nowego Miasta. Pierwsza wzmianka o Nowym Mieście pochodzi z 1283 roku. Ówczesne miasto założył komes Mikołaj z rodu Doliwów, brat Szymona, właściciela Dębna, najstarszej wsi w Gminie Nowe Miasto. Prawdopodobnie, powodem ulokowania miasta w miejscu, w którym obecnie się znajduje, była rzeka Warta. Od początku wiemy także o kościele p.w. Św. Trójcy i Św. Jadwigi. Nowe Miasto straciło prawa miejskie po śmierci Ludwika Węgierskiego, gdy w Wielkopolsce doszło do wojny domowej. Większość budynków została wtedy zniszczona. Dwór Doliwów, istniejący wtedy na kopcu nowomiejskim, był przez te wieki kilka razy odbudowywany. W miejscu dzisiejszego Gminnego Ośrodka Kultury, stał niegdyś kościół ewangelicki, rozebrany w II połowie XX w. Ostatecznie Nowe Miasto zostało sprzedane rodzinie Rozdrażewskich z rodu Doliwów.

Prelekcja zakończyła się gromkimi brawami i zaproszeniem do dalszego uczestnictwa w obchodach 730-lecia Nowego Miasta.

Autor: GPŚ | ama