nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start Artykuły Gmina Zaniemyśl NOWA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA?
NOWA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA? Email
Wpisany przez Małgorzata Frąckowiak   
wtorek, 26 listopada 2013 09:02

alt

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Zaniemyślu podjęto kolejne ważne uchwały dotyczące nadchodzących lat. Zostały przyjęte takie wnioski jak: zmiana w cenniku Zakładu Gospodarki Komunalnej uwzględniająca wykorzystanie nowego sprzętu, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, uchwalono „Roczny Program Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok”, a także obniżono średnią cenę skupu żyta do 50zł/dt dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2014 rok.

W czasie zebrania głos zabrali również Starosta Średzki Tomasz Pawlicki oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zbigniew Hupało informując władze gminy o prowadzonych inwestycjach w nowej części szpitala prosząc równocześnie o możliwe wsparcie finansowe na wyposażenie nowego skrzydła. Wójt Krzysztof Urbas obiecał poruszyć tą sprawę na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy podczas uchwalania budżetu na rok 2014.

Wójt K. Urbas poinformował zebranych o wynikach naborów na stanowiska: Referat Finansów oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty. Pierwsze stanowisko objęła Katarzyna Kirschke z Zaniemyśla, natomiast rekrutacja na stanowisko Dyrektora ZEAO nie została rozstrzygnięta. Dalszy nabór na to stanowisko nie będzie prowadzony. Powiązane jest to poniekąd z sytuacją Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu, gdyż Rada Rodziców wniosła pomysł na przekształcenie przedszkola na przedszkole prywatne. Związane jest to z ilością etatów oraz finansowaniem jednostki ze źródeł zewnętrznych, co w obecnej formie prawnej istnienia podmiotu nie jest możliwe. Wśród obwieszczeń Wójta znalazł się również plan wybudowania nowej hali widowiskowo-sportowej. Ma ona powstać (wstępnie) za około 3 lata, a głównym pomieszczeniem ma być sala do piłki ręcznej. Hala ma posiadać również inne pomieszczenia jak np. siłownia, jednakże w obecnej chwili inwestycja jest „pomysłem do wdrożenia”. Pewne natomiast będzie to, że kiedy nowy obiekt zostanie oddany do użytku, będzie on dostępny odpłatnie – pomijając „wyjątkowe okazje” za każdorazowe korzystanie z pomieszczeń będzie trzeba zapłacić.

Autor: GPŚ | lan