nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

DOTACJE CELOWE Email
Wpisany przez Mariusz   
piątek, 09 stycznia 2015 11:02

Z budżetu Gminy Zaniemyśl w roku 2015 udzielono dotacji celowej w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Klub Sportowy „Kłos” Zaniemyśl otrzymał dotację w wysokości 123 tys. zł na szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Natomiast również w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w zakresie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” otrzymało dotację w wys. 62,4 tys. zł na organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl.

Autor: GPŚ | Opr. GosiaF