nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start Numery telefonów Ważne numery
Ważne numery Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz   
sobota, 24 stycznia 2009 14:19

Pogotowie Ratunkowe - 999; 61 285 33 12
Pogotowie Energetyczne - 61 285 22 91
Pogotowie Wodociągowe – 994; 509 566 932
Gazownia Rozdzielnia Gazu - 61 285 28 21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 998; 61 285 30 68
Komenda Powiatowa Policji – 997; 61 286 72 00
Policyjny Telefon Zaufania - 61 286 72 97
Starostwo Powiatowe - 61 285 80 51
Powiatowy Urząd Pracy - 61 285 80 32
Urząd Skarbowy - 61 285 80 91
Sąd Rejonowy - 61 285 80 16
Postój taksówek - 285 29 09 ; 604 396 822
Zarząd Dróg Powiatowych - 61 287 06 17  
Polski Czerwony Krzyż - 508 815 739
Środowiskowy Dom Samopomocy Warsztaty Terapii Zajęciowej - 61 285 38 06
Dom Pogodnej jesieni - 61 285 31 47
Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” - 61 285 26 58
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - 61 285 40 31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 61 285 53 94