nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start O Środzie
Drukuj Email
Spis treści
Środa Wielkopolska
1) Historia
1.1) Okres międzywojenny
1.2) Okupacja niemiecka
1.3) Okres Polski Ludowej
2) Zabytki
3) Parki i ochrona przyrody
4) Baza turystyczna
5) Edukacja
6) Osoby związane ze Środą Wlkp.
Wszystkie strony

OKRES MIĘDZYWOJENNY

   * 1934 r. - teren Środy zwiększył się, gdyż przyłączono do miasta Źrenicę.
   * 1 kwietnia 1934 r. - uruchomiono w mieście kino dźwiękowe.