nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start O Środzie
Drukuj Email
Spis treści
Środa Wielkopolska
1) Historia
1.1) Okres międzywojenny
1.2) Okupacja niemiecka
1.3) Okres Polski Ludowej
2) Zabytki
3) Parki i ochrona przyrody
4) Baza turystyczna
5) Edukacja
6) Osoby związane ze Środą Wlkp.
Wszystkie strony

ZABYTKI

    * Rynek z zachowanym historycznym układem urbanistycznym (XIV - XX wiek) i ratusz z poł.XIX w.
    * Późnogotycka kolegiata farna z lat ok. 1423-28, przebudowana w końcu XV lub na początku XVI w.; do prezbiterium przylega późnorenesansowa kaplica Gostomskich z lat 1598-1602, zamkniętą kratą z tego samego okresu.
    * plebania z pocz. XIX wieku, ul. Jażdżewskiego 3
    * Neogotycka dzwonnica z roku 1869
    * Neoromański poewangelicki kościół p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa z lat 1883-88
    * mury nawy kościoła dominikanów z XV wieku, obecnie w budynku przemysłowym, ul. Mała Klasztorna 3
    * cmentarz rzymsko-katolicki (najstarszy nagrobek z 1792 roku) z kaplicą z 1913
    * wiele zabytkowych domów z XIX wieku (np. ul. Kilińskiego 7, ul. Dąbrowskiego 12)
    * Pierwszy w Polsce pomnik generała Jana Henryka Dąbrowskiego z 1997 r. (autorstwa Roberta Sobocińskiego).
    * Na trasie Środa Wielkopolska – Zaniemyśl kursuje ponad 100-letnia kolej wąskotorowa, jedna z ostatnich w Europie, która prowadzi ruch pociągów wyłącznie trakcją parową.