nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start O Środzie
Drukuj Email
Spis treści
Środa Wielkopolska
1) Historia
1.1) Okres międzywojenny
1.2) Okupacja niemiecka
1.3) Okres Polski Ludowej
2) Zabytki
3) Parki i ochrona przyrody
4) Baza turystyczna
5) Edukacja
6) Osoby związane ze Środą Wlkp.
Wszystkie strony

PARKI I OCHRONA PRZYRODY

Przy wjeździe do miasta znajduje się obszar chronionego krajobrazu, wybrany jako miejsca lęgowe przez ponad 30 gatunków ptaków z rzędu chruścieli i siewkowatych.