nowaSroda

Środa Wlkp. Powiatowy Portal Internetowy

Reklama

Start OGŁOSZENIA


Regulamin

Regulamin portalu www.sroda.e-wielkopolska.pl

1. Osoba umieszczająca ogłoszenie w serwisie www.sroda.e-wielkopolska.pl i podając swój adres email wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas wprowadzania ogłoszenia danych w bazie danych serwisu www.sroda.e-wielkopolska.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

2. Serwis www.sroda.e-wielkopolska.pl nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą a ogłoszenioobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, serwis www.sroda.e-wielkopolska.pl zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.

3. Treść ogłoszeń ma charakter informacyjnym

4. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych oraz dobrego imienia serwisu.

5. Serwis www.sroda.e-wielkopolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści ogłoszeń,
- zamieszczane przez użytkowników dane,
- wykorzystywanie danych zamieszczonych w serwisie,
- przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu,

6. Serwis www.sroda.e-wielkopolska.pl zastrzega sobie prawo do:
- usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
- usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny
- wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
- przerw w funkcjonowaniu serwisu,
- wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, tj.informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.sroda.e-wielkopolska.pl(zmiany, promocje) niekomercyjne listy (życzenia świąteczne) oraz listy komercyjne, których wysyłka została opłacona przez sponsora serwisu www.sroda.e-wielkopolska.pl

7. Zabrania się umieszczania adresów stron internetowych w treści ogłoszenia jak i danych kontaktowych. Dane kontaktowe są podawane przy wysyłaniu ogłoszenia i dzięki tym danym użytkownicy będą mogli się kontaktować z ogłoszeniodawcami.


Dziękujemy za zapoznanie się z tą stroną.

SZUKAJ OGŁOSZENIA

LOGOWANIE